Zihinsel Sağlığınız İçin Buradayız

Mediworld Psikoloji Polikliniği, zihinsel ve duygusal sağlığınızı desteklemek için uzman psikologlarımızla birlikte çalışıyoruz. Stres, kaygı, depresyon gibi konularda size destek sağlarken, daha sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediyoruz. Mediworld’de zihinsel iyilik ve huzur için güvenilir bir destek bulun.

Tıp Merkezimizde Yapılanlar

Çocuk ve Ergen Terapileri

Çocuk Danışma ve Terapi

Çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla çocuk danışma ve terapi hizmetleri sunuyoruz. Mediworld olarak, çocuk psikologlarımız ve terapistlerimiz, çocukların yaşadığı zorlukları anlamak ve çözmek için özel olarak eğitilmiştir.

Ergen Danışma ve Terapi

Ergenlik dönemi, bireyin hem fiziksel hem de duygusal olarak birçok değişiklik yaşadığı kritik bir zaman dilimidir. Mediworld olarak, ergenlerin bu dönemde yaşadığı zorlukları anlamak ve desteklemek için ergen danışma ve terapi hizmetleri sunuyoruz.

Davranış ve Uyum Problemleri

Davranış ve uyum problemleri, çocukların veya gençlerin sosyal, duygusal ve akademik işlevlerini olumsuz yönde etkileyebilen yaygın zorluklardır. Mediworld olarak, çocuk psikologlarımız ve terapistlerimiz, davranış ve uyum problemleriyle başa çıkmak için özel olarak eğitilmiştir.

Ders Başarısızlıkları

Ders başarısızlıkları, öğrencilerin akademik performanslarının istenmeyen düzeyde olması durumunu ifade eder. Mediworld olarak, ders başarısızlıklarıyla başa çıkmak ve öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için çeşitli hizmetler sunuyoruz.

Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği, bireyin dikkatini sürdürme, odaklanma veya organizasyon becerilerinde zorluk yaşadığı durumu ifade eder. Mediworld olarak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi dikkatle ilgili sorunlarla başa çıkmak için uzman bir ekip sunuyoruz.

Hiperaktivite

Hiperaktivite, aşırı hareketlilik, dikkat dağınıklığı ve zorlukla kontrol edilebilen davranışlarla karakterize olan bir durumdur. Mediworld olarak, hiperaktivite belirtileri gösteren bireyler için kapsamlı bir değerlendirme ve destek hizmeti sunuyoruz.

Kardeş Kıskançlığı

Kardeş kıskançlığı, bir kardeşin diğer kardeşe duyduğu kıskançlık veya rekabet duygularını ifade eder. Mediworld olarak, kardeş kıskançlığıyla başa çıkmak ve ailelerin bu zorluğu yönetmelerine yardımcı olmak için destek sağlıyoruz. Aile danışmanlarımız ve terapistlerimiz, ailenin dinamiklerini anlamak ve kardeş kıskançlığını azaltmak için etkili stratejiler sunarlar.

Uyku Problemi

Uyku problemleri, bireylerin uyku alışkanlıklarında veya uyku kalitesinde yaşadığı herhangi bir sorunu ifade eder. Mediworld olarak, uyku problemleriyle başa çıkmak ve bireylerin daha iyi bir uyku sağlamak için uzman destek sunuyoruz. Uyku danışmanlarımız ve terapistlerimiz, bireylerin uyku düzenlerini değerlendirir, olası nedenleri belirler ve uygun tedavi planlarını geliştirirler.

Alt Islatma

Alt ıslatma, çocukların gece veya gündüz saatlerinde idrar kaçırma sorununu ifade eder. Mediworld olarak, alt ıslatma problemleriyle başa çıkmak ve çocukların bu zorluğu yönetmelerine yardımcı olmak için çeşitli hizmetler sunuyoruz. Pediatri uzmanlarımız ve terapistlerimiz, alt ıslatmanın altında yatan nedenleri değerlendirir ve uygun tedavi planlarını belirlerler.

Yemek Problemleri

Yemek problemleri, bireylerin yeme alışkanlıklarında veya beslenme davranışlarında yaşadığı herhangi bir sorunu ifade eder. Mediworld olarak, yemek problemleriyle başa çıkmak ve bireylerin sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olmak için uzman destek sunuyoruz.

Kaygı Problemleri

Kaygı, normal bir insan tepkisi olmasına rağmen, bazı durumlarda aşırı veya kontrol edilemeyen bir hal alabilir. Mediworld olarak, kaygı problemleriyle başa çıkmak ve bireylerin yaşamlarında daha fazla huzur ve denge sağlamak için uzman destek sunuyoruz.

Yalan Söyleme

Yalan söyleme, bireylerin gerçeği saklamak veya başkalarını yanıltmak amacıyla doğru olmayan ifadeler kullanmasıdır. Mediworld olarak, yalan söyleme davranışının altında yatan nedenleri anlamak ve bireylerin doğru iletişim ve ilişki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için destek sağlıyoruz.

Zeka Testi (WISC-R)

Zeka Testi (WISC-R): WISC-R, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği'nin (Wechsler Intelligence Scale for Children - Revised) kısaltmasıdır. Bu test, 6 ila 16 yaş arası çocukların bilişsel yeteneklerini ölçmek için kullanılan yaygın bir zeka testidir.

Gelişim Testleri

Gelişim testleri, çocukların bilişsel, motor, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirmek için kullanılan araçlardır. Mediworld olarak, çocukların gelişimini izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek için çeşitli gelişim testlerini kullanıyoruz.

Tıp Merkezimizde Yapılanlar

Yetişkin Terapileri

Bireysel Terapiler

Bireysel terapiler, bireylerin kişisel zorluklarını anlamalarına, duygusal iyiliklerini artırmalarına ve yaşamlarında daha sağlıklı ve dengeli bir denge kurmalarına yardımcı olan terapi seanslarıdır. Mediworld olarak, bireysel terapiler sunarak bireylerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.

Çift Terapileri

Çift terapileri, çiftlerin ilişki sorunlarını anlamalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olan terapi seanslarıdır. Mediworld olarak, çiftlerin ilişkilerindeki zorlukları ele almak ve daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına destek olmak için çift terapileri sunuyoruz.

Kaygı Bozuklukları

Kaygı bozuklukları, bireylerin normalden fazla ve kontrol edilemeyen kaygı yaşadığı durumları ifade eder. Mediworld olarak, kaygı bozukluklarıyla başa çıkmak ve bireylerin yaşamlarında daha fazla huzur ve denge sağlamak için uzman destek sunuyoruz. Psikologlarımız ve terapistlerimiz, bireylerin kaygı düzeylerini değerlendirir ve uygun tedavi planlarını belirlerler.

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete bozuklukları, kişinin normalden fazla ve sürekli olarak endişe, korku veya kaygı yaşadığı durumları ifade eder. Mediworld olarak, anksiyete bozukluklarıyla başa çıkmak ve bireylerin yaşamlarında daha fazla huzur ve denge sağlamak için uzman destek sunuyoruz. Psikologlarımız ve terapistlerimiz, bireylerin anksiyete düzeylerini değerlendirir ve uygun tedavi planlarını belirlerler.

Öfke Problemleri

Öfke problemleri, bireylerin öfke duygusunu kontrol etmekte zorlandığı ve bu duygunun ilişkilerini, işlevselliğini veya genel yaşam kalitesini olumsuz etkilediği durumları ifade eder. Mediworld olarak, öfke problemleriyle başa çıkmak ve bireylerin daha sağlıklı bir öfke yönetimi geliştirmelerine yardımcı olmak için uzman destek sunuyoruz.

Panik Atak

Panik atak, beklenmedik ve yoğun bir korku veya endişe hissi ile birlikte ani ve şiddetli fiziksel semptomlar yaşanması durumunu ifade eder. Bu semptomlar arasında nefes darlığı, kalp çarpıntısı, titreme, terleme ve baş dönmesi gibi belirtiler bulunabilir. Mediworld olarak, panik atakla başa çıkmak ve bireylerin yaşamlarında daha fazla huzur ve denge sağlamak için uzman destek sunuyoruz

Sosyal Fobi

Sosyal fobi, bireylerin sosyal durumlarda yoğun bir endişe veya korku hissettiği, başkalarıyla etkileşime girmekten kaçındığı veya bu durumları tolere etmekte zorlandığı durumları ifade eder. Mediworld olarak, sosyal fobiyle başa çıkmak ve bireylerin sosyal etkileşimlerde daha rahat hissetmelerine yardımcı olmak için uzman destek sunuyoruz.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu, kişinin ciddi bir travmatik olayın etkilerinden dolayı yaşadığı yoğun stres ve rahatsızlık hissidir. Bu durum, travmatik olayın hatıralarıyla sürekli olarak meşgul olma, travma sonrası kabuslar, aşırı uyarılma, kaçınma davranışları gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Depresyon

Depresyon, bireyin duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir ruh sağlığı sorunudur. Depresyon belirtileri arasında sürekli üzüntü, umutsuzluk, enerji kaybı, ilgi kaybı, uyku problemleri ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler bulunabilir. Mediworld olarak, depresyonla başa çıkmak ve bireylerin yaşamlarında daha fazla huzur ve denge sağlamak için uzman destek sunuyoruz.

Ayrılık /Kayıp/ Yas Süreci Desteği

Ayrılık, kayıp veya yas süreci, bireyin yaşamında önemli bir değişiklik veya kaybın ardından deneyimlediği duygusal ve zihinsel bir süreçtir. Mediworld olarak, bu süreçte bireylere destek olmak ve onların duygusal iyiliklerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmak için uzman danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Hipokondriazis (Hastalık Hastalığı)

Hipokondriazis, bireyin sürekli olarak sağlık endişesi yaşaması ve normal bedensel belirtileri aşırı derecede önemsemesi durumunu ifade eder. Bu durumda, kişi kendisini sürekli olarak hasta hisseder veya ciddi bir hastalığa sahip olduğunu düşünür, ancak objektif olarak tıbbi bir teşhis bulunmaz.