Rad.Dr. Osman ÖZBAL
Uzmanlık Alanı Radyoloji Uzmanı
Çalıştığı Kurumlar
1 Özel Mediworld Tıp Merkezi (2021-Halen)
Tıpta Uzmanlık
1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dernek Üyelikleri
Dernek Adı Türk Tabipler Birliği